Doprava zdarma do Česka při nákupu nad 1350 Kč.

PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ

• Právo na vrácení peněz platí do 14 dnů od doručení zboží
• Zboží nesmí být poškozeno
• Zboží musí být zabalené v původním obalu

 

Odstoupení od smlouvy (spotřebitel)

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu prostřednictvím pošty nebo e-mailem, písemné odstoupení od smlouvy lze zaslat i přes online formulář - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Včetně kupní ceny musí zahrnovat i náklady na poštovné, které zákazník zaplatil při objednávce zboží (obchodník si ale může naúčtovat dodatečné dodací náklady, pokud zákazník výslovně žádal o nestandardní nebo expresní dodávku). Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Zboží odešlete zabalen do vhodného obalu tak, aby se nepoškodil, zpět na naši adresu:

Doria.sk
Sportovní 1073/6
900 61 Gajary SR

spolu s vyplněným formulářem (Formulář pro vrácení či výměnu zboží) jako doporučený balíček. Zboží neposílejte na dobírku, nejsme povinni ho takto převzít!

 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu §3 zákona 428/2002 CFU, O ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;

c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;

d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;

f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

g) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;

h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;

i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.